GƯƠNG TRỜI - 2


Lung linh tựa chiếc gương tròn
Trong veo một khoảng trời con nao lòng
Một vầng hào khí Thăng Long
Ngàn năm kiếm biếc ngời trong gương trờitungbach

NQT

Đọc thơ thấy quen quen
Nhìn hình thì lạ hoắc
Mới hay cái gương trời
Làm người ta biến sắc !