GƯƠNG TRỜI - 2


Lung linh tựa chiếc gương tròn
Trong veo một khoảng trời con nao lòng
Một vầng hào khí Thăng Long
Ngàn năm kiếm biếc ngời trong gương trờitungbach

NQT

Đọc thơ thấy quen quen
Nhìn hình thì lạ hoắc
Mới hay cái gương trời
Làm người ta biến sắc !

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2455','oslt87jfl2bqp2gden9u0q7af2','0','Guest','0','54.196.73.22','2018-08-16 03:56:21','/a30662/guong-troi-2.html')