CỬU LONG

Có một vùng trời rồng bay
Có một dòng sông rồng hiện
Có ngàn âm vang sóng biển
Tạo thành hồn nước non thiêng
 

Nụ cười tươi nón chao nghiêng
Mắt ai thẳm xa vời vợi
Hình như những điều muốn nói
Cứ vương theo nắng mây trời

Miệt vườn cây trái.. ầu ơi
Dặt dìu đàn ca tài tử                                  
Biển Đông chất đầy sóng gió
Chín dòng sông ngọt phù sa…

tungbach

"Miệt vườn cây trái.. ầu ơi
Dặt dìu đàn ca tài tử "

Miệt vườn thì hát ầu ơ
Không đờn ca tài tử thì Thơ...tử tài
Mình về mình có nhớ ai
Ta về ta nhớ...cái chai vẫn còn...(rượu)